Skincare & Spas

Ghế Benton Universal Beauty

Ghế Benton Universal Beauty

Ghế Benton Universal Beauty

Ghế Benton Universal Beauty

Ghế Benton Universal Beauty

Ghế Benton Universal Beauty

Ghế Benton Universal Beauty

Ghế chăm sóc da mặt điện Aglaia với 3 động cơ

Ghế chăm sóc da mặt điện Aglaia với 3 động cơ

Ghế chăm sóc da mặt điện Aglaia với 3 động cơ

Ghế chăm sóc da mặt điện Aglaia với 3 động cơ

Ghế chăm sóc da mặt điện Aglaia với 3 động cơ

Ghế chăm sóc da mặt Euphro G901 (3 động cơ)

Phân chuyên gia thẩm mỹ Claudia

Ghế Seli Esthetician có tựa lưng

Máy hấp khăn DERMALOGIC 48

Máy hấp khăn DERMALOGIC 72

Máy hấp khăn DERMALOGIC 120

Ghế chăm sóc da mặt điện Aglaia với 3 động cơ

Ghế chăm sóc da mặt điện Aglaia với 3 động cơ

Ghế chăm sóc da mặt điện Aglaia với 3 động cơ

Ghế chăm sóc da mặt điện Aglaia với 3 động cơ

Ghế chăm sóc da mặt điện Aglaia với 3 động cơ

Ghế chăm sóc da mặt điện Aglaia với 3 động cơ

Giường thẩm mỹ SPA G051 gỗ sồi trắng

Giường thẩm mỹ SPA G051 gỗ sồi trắng

Lotus Beauty LED Eyelash Light U Shape

Lotus Beauty LED Eyelash Light U Shape

Giường Điện Massage & Ghế Spa BA8294 (3 Động Cơ)

Ghế chăm sóc da mặt điện Aglaia với 3 động cơ