Hair Salons

Ghế Salon Styling MILLA (kèm bơm A58 màu bạc)

Ghế Salon Styling MILLA (kèm bơm A58 màu bạc)

Ghế Salon Styling MILLA (kèm bơm A58 màu bạc)

Ghế Tạo Kiểu Thẩm Mỹ Milla (Có Bơm Gold A59)

Ghế Tạo Kiểu Thẩm Mỹ Milla (Có Bơm Gold A59)

Ghế Tạo Kiểu Thẩm Mỹ Milla (Có Bơm Gold A59)

Ghế Tạo Kiểu Thẩm Mỹ Milla (Có Bơm Gold A59)

Ghế Tạo Kiểu Thẩm Mỹ Milla (Có Bơm Gold A59)

Máy hấp tóc có mũ trùm đầu môi trường

Ghế Tạo Kiểu Thẩm Mỹ Milla (Có Bơm Gold A59)

Ghế Tạo Kiểu Thẩm Mỹ Milla (Có Bơm Gold A59)

Thảm Salon Nửa Hình Tròn Cao Cấp 3 x 5 Cực Dày

Ghế Salon Hiện Đại ARON

Ghế Salon Hiện Đại ARON

Ghế Salon Hiện Đại ARON

Thiết bị rửa ngược dầu gội đầu ARON II với vòi được chứng nhận UPC

Ghế Salon Hiện Đại ARON

Ghế Salon Hiện Đại ARON

Ghế Salon Hiện Đại ARON

Thiết bị rửa ngược dầu gội đầu ARON II với vòi được chứng nhận UPC

Ghế Tạo Kiểu Thẩm Mỹ Milla (Có Bơm Gold A59)

Ghế Tạo Kiểu Thẩm Mỹ Milla (Có Bơm Gold A59)

Bát gội đầu đứng miễn phí - Trạm gội đầu trên bệ Olympia

Bát gội đầu đứng miễn phí - Trạm gội đầu trên bệ Olympia

Thiết bị rửa ngược dầu gội đầu ARON II với vòi được chứng nhận UPC

Ghế Salon Hiện Đại ARON

Khay dịch vụ tiệm nhôm BAILEY

Ghế Tạo Kiểu Thẩm Mỹ Milla (Có Bơm Gold A59)

Ghế tạo kiểu thẩm mỹ viện Richardson

Bộ gội ngược dầu gội BEDFORD

Máy Sấy Tóc LIBRA II Có Tay Treo Tường

Ghế Tạo Kiểu Thẩm Mỹ Milla (Có Bơm Bạc A12/A13)

Ghế tạo kiểu thẩm mỹ viện Richardson

Ghế tạo kiểu thẩm mỹ viện Richardson

Trạm tạo kiểu tóc CHLOE

Ghế Salon Hiện Đại ARON

Ghế Salon Hiện Đại ARON

Ghế Tạo Kiểu Thẩm Mỹ Milla (Có Bơm Bạc A12/A13)

Ghế Tạo Kiểu Thẩm Mỹ Milla (Có Bơm Bạc A12/A13)