Các bộ phận và phụ kiện hàng đầu của Ghế Massage Pedicure

22 sản phẩm

  Tìm các bộ phận thay thế đặc biệt cho Ghế Massage Shiatsulogic Top tại đây, bao gồm:

  1. Các bộ phận cơ khí của ghế massage như bo mạch chính, động cơ, lò xo khí, điều khiển từ xa, v.v. 
  2. Các bộ phận khác của ghế như khay để tay, giá để cốc, v.v.  

   

   

  22 sản phẩm
  ShopSalonCity Shiatsulogic EX Massage Chair LCD Remote Control 00-KAN-RMT-1603
  Ghế Massage Shiatsulogic EX Điều khiển từ xa LCD
  ShopSalonCity
  $95
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC Massage Chair Mechanism Elastic Fabric Cover 00-KAN-TCHR-CVR
  Cơ chế ghế mát-xa SHIATSULOGIC Bọc vải đàn hồi
  ShopSalonCity
  $36
  Mayakoba SHIATSULOGIC EX-R/LX Massage Chair Mechanism Elastic Fabric Cover 00-KAN-TCHR-CVR-07
  SHIATSULOGIC EX-R/LX Massage Chair Mechanism Elastic Fabric Cover
  Mayakoba
  $24
  Mayakoba SHIATSULOGIC FX Massage Chair - Motor 00-FRS-MTR-9652-A
  SHIATSULOGIC FX Massage Chair - Motor
  Mayakoba
  $85
  Mayakoba SHIATSULOGIC FX Massage Chair - HDF Foam Pad 00-FRS-PAD-9652
  SHIATSULOGIC FX Massage Chair - HDF Foam Pad
  Mayakoba
  $30
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC LX Massage Chair - LCD Remote Controller 00-KAN-RMT-1807
  Ghế Massage SHIATSULOGIC LX - Điều khiển từ xa LCD
  ShopSalonCity
  $75
  Mayakoba SHIATSULOGIC FX Massage Chair - 2nd Remote Base Front Seat Controller 00-FRS-CTRL-9652
  SHIATSULOGIC FX Massage Chair - 2nd Remote Base Front Seat Controller
  Mayakoba
  $50
  Mayakoba SHIATSULOGIC EX-R/LX Massage Chair - Kneading Motor 00-KAN-MTR-07-E
  SHIATSULOGIC EX-R/LX Massage Chair - Kneading Motor
  Mayakoba
  $80
  Mayakoba SHIATSULOGIC Massage Chair Buffer Cushion 00-KAN-TCHR-BCUSH-07
  SHIATSULOGIC Massage Chair Buffer Cushion
  Mayakoba
  $40
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC LX & EX-R Massage Chair - Mainboard 00-KAN-MBRD-07
  SHIATSULOGIC LX & EX-R Massage Chair - Mainboard
  Mayakoba
  $91
  Bán hết
  ShopSalonCity Armrests for SHIATSULOGIC EX Massage Chair (1 Pair) 00-KAN-TCHRARM-16
  Tay Ghế Ghế Massage SHIATSULOGIC EX (1 Cặp)
  ShopSalonCity
  $238
  Mayakoba SHIATSULOGIC FX Massage Chair - Power Adapter 00-FRS-PAPT-9652
  SHIATSULOGIC FX Massage Chair - Power Adapter
  Mayakoba
  $56
  Mayakoba SHIATSULOGIC FX Massage Chair - Remote Controller 00-FRS-RMT-9652
  SHIATSULOGIC FX Massage Chair - Remote Controller
  Mayakoba
  $70
  Mayakoba SHIATSULOGIC FX Massage Chair - Mainboard 00-FRS-MBRD-9652
  SHIATSULOGIC FX Massage Chair - Mainboard
  Mayakoba
  $105
  Mayakoba SHIATSULOGIC FX Massage Chair - PCB Control Box 00-FRS-PCB-9652
  SHIATSULOGIC FX Massage Chair - PCB Control Box
  Mayakoba
  $208
  Mayakoba Metal Spacer Bar 0.75" 00-KAN-BAR-01
  Metal Spacer Bar 0.75"
  Mayakoba
  $18
  Mayakoba Metal Spacer Bar 2" 00-KAN-BAR-02
  Metal Spacer Bar 2"
  Mayakoba
  $18
  Mayakoba 2007 EX-R Manicure Tray Cup Holder 00-KAN-CPHDLR-2007
  2007 EX-R Manicure Tray Cup Holder
  Mayakoba
  $10
  Mayakoba EX-R/LX Massage Chair Seat Moving Motor/Actuator 00-KAN-MTR-07-C
  EX-R/LX Massage Chair Seat Moving Motor/Actuator
  Mayakoba
  $75
  Mayakoba EX-R/LX Massage Chair Back Up/Down motor/Actuator 00-KAN-MTR-07-D
  EX-R/LX Massage Chair Back Up/Down motor/Actuator
  Mayakoba
  $75
  ShopSalonCity LX Remote control sticker 00-KAN-STKR-1807
  LX Remote control sticker
  ShopSalonCity
  $10
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC FX Massage Chair - Built in -Electrical Power / USB Outlet 00-FRS-OLT-9652
  SHIATSULOGIC FX Massage Chair - Built in -Electrical Power / USB Outlet
  ShopSalonCity
  $30
  Đã xem gần đây