SHOP NOW

FREE SHIPPING OVER $5,000

Enter code FS50 at checkout to redeem and furnish your salon at the best possible price. For help reaching this threshold, call us for a free salon equipment consultation.

TÀI CHÍNH CHO VIỆC MUA HÀNG CỦA BẠN

Navitas là một giải pháp tài chính đơn giản có sẵn khi thanh toán trên trang web của chúng tôi. 
Tìm hiểu thêm Xác nhận, Mua ngay, thanh toán sau mà không mất phí.

VỀ CHÚNG TÔI

2 NGÀY

hoặc ít hơn từ khi đặt hàng đến khi giao hàng

80.000 CHÂN VUÔNG

kho để vận chuyển và năng lực tốt hơn

40 NĂM

kinh nghiệm trang trí nội thất salon

35+ NHÂN VIÊN

dành riêng cho sự thành công của tiệm bạn