Trở thành một người giới thiệu

Chương trình tiếp thị liên kết của Shop Salon City

Chương trình tiếp thị liên kết của Shop Salon City giúp người tạo nội dung, nhà xuất bản và người viết blog kiếm tiền từ lưu lượng truy cập của họ. Với trọng tâm là nhà cung cấp thiết bị và nội thất thẩm mỹ viện, chúng tôi giúp hoạt động tiếp thị liên kết trở nên dễ dàng để hướng đối tượng của bạn đến thiết bị thẩm mỹ viện yêu thích của họ đồng thời kiếm được hoa hồng.

 1. Đăng ký 

Tham gia chương trình liên kết của chúng tôi và bắt đầu kiếm tiền hoa hồng bằng cách giới thiệu sản phẩm của chúng tôi.

2. Đề xuất

Chia sẻ sản phẩm của chúng tôi với khán giả của bạn bằng liên kết và mã liên kết của riêng bạn.

3. Kiếm tiền

Kiếm tới 5% tiền hoa hồng từ mỗi lần mua bằng mã hoặc liên kết của bạn.

 *Lưu ý: Tỷ lệ hoa hồng dựa trên nhóm liên kết mà bạn tham gia. Chúng tôi sẽ xem xét đăng ký của bạn và đăng nhập cho bạn vào nhóm liên kết tương ứng.

Đăng ký ngay để Trở thành Cộng tác viên!

 

Câu hỏi thường gặp

 

Chương trình liên kết hoạt động như thế nào?

Bạn có thể chia sẻ sản phẩm với khán giả của mình bằng liên kết tùy chỉnh và kiếm tiền khi mua hàng đủ điều kiện.

 

Tôi kiếm tiền bằng cách nào trong chương trình này?

Bạn kiếm thu nhập từ chương trình này bằng cách nhận các giao dịch mua đủ điều kiện thông qua lưu lượng truy cập mà bạn hướng đến ShopSalonCity. Thu nhập hoa hồng có các cấp khác nhau và khoản thanh toán được gửi vào cuối mỗi tháng với ngưỡng là 100 đô la.

 

Làm cách nào để đăng ký chương trình?

Bạn có thể đăng ký chương trình liên kết tại đây.

Chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và phê duyệt nếu bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.