Da thực hành xăm hình

1sản phẩm

  1sản phẩm
  Bán hết
  TatArtist 10 PCS Blank Tattoo Skin Practice Paper Kit For Tattoo Beginners MU10-FF-DPI-TTKIT-BLNKT
  10 CÁI Bộ giấy thực hành da xăm trống cho người mới bắt đầu xăm
  TatArtist
  $24
  `Ngoài việc cung cấp cho thợ xăm những thiết bị tốt nhất, chúng tôi còn cung cấp da thực hành xăm chất lượng cao. Chúng tôi tin rằng sổ phác thảo được các nghệ sĩ sử dụng để thực hành nghề thủ công của họ cũng quan trọng như da hình xăm giả đối với các thợ xăm. `
  Đã xem gần đây