Máy hấp khăn

14 sản phẩm

  Khăn hấp là sự khác biệt giữa trải nghiệm tốt và trải nghiệm tuyệt vời tại thẩm mỹ viện. Với tư cách là nhà cung cấp máy hấp khăn hàng đầu của Dermalogic, chúng tôi có thể cung cấp chính xác những gì họ cần để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho thẩm mỹ viện. Những máy hấp khăn nóng này có cả kích thước lớn và nhỏ để sử dụng cho các tiệm làm móng, thợ cắt tóc và spa thương mại.
  14 sản phẩm
  Dermalogic DERMALOGIC 48 Towel Steamer YAN-TSAPP-48
  Máy hấp khăn DERMALOGIC 48
  Dermalogic
  $399
  Pre Order
  Dermalogic DERMALOGIC 72 Towel Steamer YAN-TSAPP-72
  Máy hấp khăn DERMALOGIC 72
  Dermalogic
  $488
  Pre Order
  Dermalogic DERMALOGIC 120 Towel Steamer YAN-TSAPP-120
  Máy hấp khăn DERMALOGIC 120
  Dermalogic
  $650
  Pre Order
  Dermalogic DERMALOGIC 121 Towel Steamer YAN-TSAPP-121
  Máy hấp khăn DERMALOGIC 121
  Dermalogic
  $750
  Dermalogic DERMALOGIC 180 Towel Steamer YAN-TSAPP-180
  Máy hấp khăn DERMALOGIC 180
  Dermalogic
  $1,220
  Dermalogic DERMALOGIC 360 Towel Steamer YAN-TSAPP-360
  Máy hấp khăn DERMALOGIC 360
  Dermalogic
  $1,488
  Dermalogic DERMALOGIC Towel Steamer 361 YAN-TSAPP-361
  Máy hấp khăn DERMALOGIC 361
  Dermalogic
  $1,488
  Dermalogic DERMALOGIC 480 TOWEL STEAMER YAN-TSAPP-480
  MÁY HÚT KHĂN DERMALOGIC 480
  Dermalogic
  $1,788
  New
  Dermalogic DERMALOGIC 24 Towel Steamer YAN-TSAPP-24
  DERMALOGIC 24 Towel Steamer
  Dermalogic
  $299
  New
  Dermalogic DERMALOGIC 36 Towel Steamer YAN-TSAPP-36
  DERMALOGIC 36 Towel Steamer
  Dermalogic
  $348
  Pre Order
  New
  Dermalogic DERMALOGIC 122 Towel Steamer YAN-TSAPP-122
  DERMALOGIC 122 Towel Steamer
  Dermalogic
  $695
  WS Nails Fiori 360S Steam Towel Warmer
  Fiori 360S Steam Towel Warmer
  WS Nails
  $1,488
  WS Nails Fiori S120 Steam Towel Warmer
  Fiori S120 Steam Towel Warmer
  WS Nails
  $750
  WS Nails Fiori S30-2 Door Steam Towel Warmer
  Fiori S30-2 Door Steam Towel Warmer
  WS Nails
  $1,488
  Đã xem gần đây