Hỗ trợ & Trả hàng

Vui lòng điền vào biểu mẫu này cho tất cả các vấn đề về Dịch vụ, Phụ tùng, Bảo hành, Trả hàng và RMA. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể (thường trong vòng 48 giờ) trong giờ làm việc bình thường của chúng tôi từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều CST. Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dịch vụ hoặc bộ phận, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email sales@shopsaloncity.com, hoặc điện thoại theo số 213-973-3566 HOẶC điền vào biểu mẫu của chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời nhanh nhất có thể.