Những người đứng đầu ma-nơ-canh

2 sản phẩm

    2 sản phẩm

    Đầu ma-nơ-canh của chúng tôi được tạo ra với sự phát triển tự nhiên của tóc người với mục đích sử dụng các sợi tóc tổng hợp chất lượng cao, có chiều dài lên đến 20 ". Đây là những kiểu tóc lý tưởng để học và dạy các kiểu tóc mới và sẽ giữ nếp uốn hoặc các phương pháp điều trị khác trong một thời gian ngắn.


    Đã xem gần đây