Đầu ma-nơ-canh trong salon

1sản phẩm
    Đầu ma-nơ-canh của chúng tôi được tạo ra với mục đích giúp tóc con người phát triển tự nhiên và sử dụng các sợi tóc tổng hợp chất lượng cao, dài tới 20 inch. Đây là những sợi lý tưởng để học và dạy các kiểu tóc mới và sẽ giữ nếp uốn hoặc phương pháp điều trị khác trong thời gian ngắn.
    1sản phẩm
    Đã xem gần đây