Navitas

Không cần đặt cọc tiền và không phải trả tiền cho khoản tài trợ trong 90 ngày!


Đừng để ngân sách thấp ngăn cản bạn đầu tư vào nhiều thiết bị thẩm mỹ viện mới. Vượt qua sự phản đối “số tiền mặt hạn chế” với chương trình KHÔNG TRẢ TIỀN TRONG 90 NGÀY với khoản tài trợ đặc biệt KHÔNG TRẢ TIỀN của chúng tôi. Chưa bao giờ có một thời gian tốt hơn để tài trợ hơn bây giờ.

Các chủ tiệm có thể cho vay và cho thuê trong 12 - 60 tháng. Để gửi đơn đăng ký của bạn, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

Cách thanh toán với Navitas:

1. Thêm (các) mặt hàng vào giỏ hàng của bạn

2. Chọn "Tín dụng Navitas" khi thanh toán. (có sẵn để mua $1.000+)

3. Navitas sẽ liên hệ với bạn và sẽ hỗ trợ quy trình đăng ký. (Quay vòng nhanh cho kết quả trong vòng 2 giờ. )