Chương trình liên kết

Chương trình liên kết

Kính gửi các Đại sứ của ShopSalonCity!

Bạn có biết rằng đối với mỗi kết nối mà bạn giới thiệu đến ShopSalonCity.com, những người cuối cùng cũng trở thành khách hàng, bạn sẽ nhận được phần trăm hoa hồng từ giao dịch mua hàng của họ? Tất cả những gì bạn cần làm là điền vào biểu mẫu trên trang thông qua đăng ký này LINK để bắt đầu.

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Liên kết của mình TẠI để kiểm tra thu nhập sau khi đăng ký.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý tưởng nào, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe! Vui lòng gửi email cho chúng tôi đến sales@shopsaloncity.com.

Mong được làm việc với bạn trong Chương trình liên kết WIN-WIN này!