Xưởng xăm, Xe đẩy và Khay

14 sản phẩm

    14 sản phẩm

    Cả di động và di động, các xưởng xăm mà chúng tôi cung cấp được xây dựng từ thép rắn và sử dụng lớp sơn đen để phù hợp với bất kỳ xưởng xăm nào. Ngoài các xe xăm, đồ chơi và khay xăm của chúng tôi được thiết kế để giúp nghệ sĩ có trải nghiệm xăm dễ dàng hơn.


    Đã xem gần đây