Đồ gia dụng & dụng cụ cho tiệm làm tóc

11 sản phẩm

  11 sản phẩm
  Doanh thu
  Berkeley Wall Mount Appliance Holder KIN-APPHDR-009-A
  Giá đỡ thiết bị treo tường
  Berkeley
  Giá bán $20.00 Giá cả phải chăng $48.00
  Doanh thu
  ShopSalonCity Salon & Barber Child Booster Seat
  Ghế nâng trẻ em của Salon & Barber
  Berkeley
  $24.99
  Berkeley Appliance Holder - Crimped, LSK059 00-KIN-APPHDR-059
  Giá đỡ thiết bị - Crimped, LSK059
  Berkeley
  Giá bán $10.00 Giá cả phải chăng $14.00
  Berkeley Appliance Holder LSK056 00-KIN-APPHDR-056
  Giá đỡ thiết bị LSK056
  Berkeley
  Giá bán $8.00 Giá cả phải chăng $13.00
  Berkeley Appliance Holder for Bailey Service Tray 00-DON-HLDR-011
  Giá đỡ thiết bị cho khay dịch vụ Bailey
  Berkeley
  Giá bán $28.00 Giá cả phải chăng $35.00
  Doanh thu
  Berkeley Cart Mount Appliance Holder KIN-APPHDR-009
  Giá đỡ thiết bị gắn trên xe đẩy
  Berkeley
  Giá bán $22.00 Giá cả phải chăng $65.00
  Berkeley Appliance Holder - Crimped, LSK052 00-KIN-APPHDR-052
  Giá đỡ thiết bị - Crimped, LSK052
  Berkeley
  Giá bán $10.00 Giá cả phải chăng $17.00
  Berkeley Appliance Holder LSK058 00-KIN-APPHDR-058
  Giá đỡ thiết bị LSK058
  Berkeley
  Giá bán $7.00 Giá cả phải chăng $12.00
  Berkeley Appliance Holder - Square 00-TAN-APPHDR-60
  Giá đỡ thiết bị - Hình vuông
  Berkeley
  Giá bán $20.00 Giá cả phải chăng $33.00
  Bán hết
  Berkeley Appliance Holder LSK057 00-KIN-APPHDR-057
  Giá đỡ thiết bị LSK057
  Berkeley
  Giá bán $9.00 Giá cả phải chăng $13.00
  Bán hết
  Berkeley Appliance Holder - Cart Mounted KIN-APPHDR-035
  Giá đỡ thiết bị - Xe đẩy
  Berkeley
  Giá bán $28.00 Giá cả phải chăng $34.00
  Cho dù nó được gắn vào tường, vào khay dịch vụ hay trên đồ nội thất, giá đỡ dụng cụ & dụng cụ tiệm làm tóc của chúng tôi có thể phù hợp với nhu cầu của bạn. Mỗi giá đỡ dụng cụ làm tóc mà chúng tôi mang theo đều có khả năng chịu nhiệt để sử dụng với mọi thiết bị, đồng thời có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, hoàn hảo để sử dụng trong mọi tiệm làm tóc.
  Đã xem gần đây