Các bộ phận và phụ kiện hàng đầu của ghế massage chân

28 sản phẩm

  28 sản phẩm
  ShopSalonCity Shiatsulogic EX Massage Chair LCD Remote Control 00-KAN-RMT-1603
  Ghế massage Shiatsulogic EX Điều khiển từ xa LCD
  ShopSalonCity
  Giá bán $95 Giá cả phải chăng $184
  Bán hết
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC PI Massage Chair - Rolling Motor Belt 00-KAN-BLT-03
  Ghế massage SHIATSULOGIC PI - Đai động cơ lăn
  ShopSalonCity
  Giá bán $20 Giá cả phải chăng $32
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC DX Massage Chair - Gas Spring Cable 00-KAN-GCBL-5112
  Ghế massage SHIATSULOGIC DX - Cáp khí lò xo
  ShopSalonCity
  Giá bán $24 Giá cả phải chăng $31
  Bán hết
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC PI Massage Chair - Rolling Motor 00-KAN-MTR-03-A
  Ghế massage SHIATSULOGIC PI - Động cơ lăn
  ShopSalonCity
  Giá bán $75 Giá cả phải chăng $141
  ShopSalonCity USB Port Charging Set for SHIATSULOGIC FX Massage Chair 00-FRS-USB-9652
  Bộ Sạc Cổng USB Cho Ghế Massage SHIATSULOGIC FX
  Mayakoba
  $25
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC DX Massage Chair - Gas Spring 00-KAN-GS-5112
  Ghế massage SHIATSULOGIC DX - Lò xo khí
  ShopSalonCity
  Giá bán $45 Giá cả phải chăng $69
  Bán hết
  ShopSalonCity Armrests for SHIATSULOGIC EX Massage Chair (1 Pair) 00-KAN-TCHRARM-16
  Tay vịn cho Ghế massage SHIATSULOGIC EX (1 Đôi)
  ShopSalonCity
  Giá bán $235 Giá cả phải chăng $323
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC CX Vibration Massage Chair - Remote Control 00-KAN-RMT-700
  Ghế massage rung SHIATSULOGIC CX - Điều khiển từ xa
  ShopSalonCity
  Giá bán $115 Giá cả phải chăng $123
  Bán hết
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC DX Massage Chair - Remote Control 00-KAN-RMT-5112
  Ghế massage SHIATSULOGIC DX - Điều khiển từ xa
  ShopSalonCity
  Giá bán $115 Giá cả phải chăng $174
  Bán hết
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC PI Massage Chair - Power Switch Panel 00-KAN-PPNL-03
  Ghế massage SHIATSULOGIC PI - Bảng công tắc nguồn
  ShopSalonCity
  Giá bán $20 Giá cả phải chăng $31
  Bán hết
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC Massage Chair Hand Tray Support & Hinge 00-XIE-TRAY-006
  Ghế massage SHIATSULOGIC Hỗ trợ khay tay & bản lề
  ShopSalonCity
  $45
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC LX Massage Chair - LCD Remote Controller 00-KAN-RMT-1807
  Ghế massage SHIATSULOGIC LX - Bộ điều khiển từ xa LCD
  ShopSalonCity
  Giá bán $75 Giá cả phải chăng $170
  Bán hết
  ShopSalonCity Motor for SHIATSULOGIC DX Massage Chair 00-KAN-MTR-5112
  Động cơ dành cho Ghế Massage SHIATSULOGIC DX
  ShopSalonCity
  Giá bán $90 Giá cả phải chăng $104
  Bán hết
  ShopSalonCity Kneading Motor for SHIATSULOGIC PI Massage Chair 00-KAN-MTR-03-E
  Động cơ nhào cho ghế massage SHIATSULOGIC PI
  ShopSalonCity
  Giá bán $75 Giá cả phải chăng $139
  Bán hết
  ShopSalonCity Tapping Motor for SHIATSULOGIC PI Massage Chair 00-KAN-MTR-03-B
  Động cơ khai thác cho ghế massage SHIATSULOGIC PI
  ShopSalonCity
  Giá bán $90 Giá cả phải chăng $139
  Bán hết
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC PI - Control - Limit Switch 00-KAN-CTRL-03
  SHIATSULOGIC PI - Điều khiển - Công tắc giới hạn
  ShopSalonCity
  Giá bán $36 Giá cả phải chăng $84
  Bán hết
  ShopSalonCity 5103 Manicure Tray Cup Holder 00-KAN-CPHDLR-03
  Giá đỡ cốc 5103 khay làm móng
  ShopSalonCity
  Giá bán $10 Giá cả phải chăng $14
  Bán hết
  ShopSalonCity Actuator Mainboard 00-KAN-MBRD-03-A
  Bo mạch chủ truyền động
  ShopSalonCity
  Giá bán $135 Giá cả phải chăng $207
  Bán hết
  ShopSalonCity REMOTE MAINBOARD 00-KAN-MBRD-03
  BẢNG CHÍNH XÁC TỪ XA
  ShopSalonCity
  Giá bán $135 Giá cả phải chăng $206
  Bán hết
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC - 51 Armrest with 61 Tray 00-KAN-TCHRARM-51
  SHIATSULOGIC - 51 Tay vịn với 61 Khay
  ShopSalonCity
  Giá bán $203 Giá cả phải chăng $321
  Bán hết
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC Massage Chair Tray Support & Hinge 00-KAN-TRAY-006
  Ghế massage SHIATSULOGIC Khay đỡ & Bản lề
  ShopSalonCity
  $44
  Bán hết
  ShopSalonCity Shiatsulogic PI Massage Chair LCD Remote Control 00-KAN-RMT-03
  Ghế massage Shiatsulogic PI Điều khiển từ xa LCD
  ShopSalonCity
  Giá bán $95 Giá cả phải chăng $182

  Tìm các bộ phận thay thế của bạn, đặc biệt là cho Ghế mát-xa Shiatsulogic Top tại đây, bao gồm:

  1. Các bộ phận của ghế massage, chẳng hạn như bo mạch chính, động cơ, lò xo khí, điều khiển từ xa, v.v. 
  2. Các bộ phận khác của ghế, chẳng hạn như khay để tay, giá để cốc, v.v..  

   

   

  Đã xem gần đây