Các bộ phận và phụ kiện hàng đầu của ghế massage chân

28 products

  28 products
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC DX Massage Chair - Gas Spring 00-KAN-GS-5112
  Ghế massage SHIATSULOGIC DX - Lò xo khí
  ShopSalonCity
  Sale price $45.00 Regular price $69.00
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC DX Massage Chair - Gas Spring Cable 00-KAN-GCBL-5112
  Ghế massage SHIATSULOGIC DX - Cáp khí lò xo
  ShopSalonCity
  Sale price $20.00 Regular price $31.00
  ShopSalonCity USB Port Charging Set for SHIATSULOGIC FX Massage Chair 00-FRS-USB-9652
  USB Port Charging Set for SHIATSULOGIC FX Massage Chair
  Mayakoba
  $25.00
  Sold Out
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC Massage Chair Hand Tray Support & Hinge 00-XIE-TRAY-006
  Ghế massage SHIATSULOGIC Hỗ trợ khay tay & bản lề
  ShopSalonCity
  $44.00
  Sold Out
  ShopSalonCity 5103 Manicure Tray Cup Holder 00-KAN-CPHDLR-03
  Giá đỡ cốc 5103 khay làm móng
  ShopSalonCity
  Sale price $8.00 Regular price $14.00
  Sold Out
  ShopSalonCity Actuator Mainboard 00-KAN-MBRD-03-A
  Bo mạch chủ truyền động
  ShopSalonCity
  Sale price $135.00 Regular price $207.00
  Sold Out
  ShopSalonCity REMOTE MAINBOARD 00-KAN-MBRD-03
  BẢNG CHÍNH XÁC TỪ XA
  ShopSalonCity
  Sale price $135.00 Regular price $206.00
  Sold Out
  ShopSalonCity SHIATSULOGIC Massage Chair Tray Support & Hinge 00-KAN-TRAY-006
  Ghế massage SHIATSULOGIC Khay đỡ & Bản lề
  ShopSalonCity
  $44.00

  Tìm các bộ phận thay thế của bạn, đặc biệt là cho Ghế mát-xa Shiatsulogic Top tại đây, bao gồm:

  1. Các bộ phận của ghế massage, chẳng hạn như bo mạch chính, động cơ, lò xo khí, điều khiển từ xa, v.v. 
  2. Các bộ phận khác của ghế, chẳng hạn như khay để tay, giá để cốc, v.v..  

   

   

  Recently viewed