Đèn bàn làm móng

2 sản phẩm

    2 sản phẩm

    Để các thợ Nail có thể tạo ra những bộ móng đẹp, bạn cần có ánh sáng tuyệt vời từ đèn bàn Nail của bạn. Bạn có thể dễ dàng thêm những thứ này vào bàn kỹ thuật làm móng của bạn thông qua một lỗ trên bàn, trên đầu bàn hoặc kẹp vào bên cạnh. Được mô tả là đáng tin cậy, đèn làm móng của chúng tôi vừa linh hoạt vừa bền, làm cho chúng trở nên hoàn hảo cho tiệm làm móng của bạn.


    Đã xem gần đây